top of page

תל אביב, רחוב יסוד המעלה

פרופיל עסקה

מחיר הנכס על פי אומדן מערכת בינה מלאכותית         1,954,423 ₪

מחיר הנכס לרכישה                                                 1,880,000 ₪

הון עצמי בניכוי הוצאות נלוות                                  1,220,000 ₪

שיעור המימון (35%)                                               660,000 ₪

סה"כ מחיר רכישה כולל הוצאות נלוות                      1,944,860 ₪ 

משך ההשקעה

10 שנים

עליית שווי שנתית ממוצעת               7.75%

תשואה ממוצעת נטו משכירות           2.76%

רווח מצרפי בניכוי עלויות מימון          1,493,609 ₪

תשואה על ההון                               116%

תשואה שנתית ממוצעת                    12%

5 שנים

עליית שווי שנתית ממוצעת                   9.98%

תשואה ממוצעת נטו משכירות              2.76%

רווח מצרפי בניכוי עלויות מימון            910,088 ₪

תשואה על ההון                                 71%

תשואה שנתית ממוצעת                      14%

3 שנים

עליית שווי שנתית ממוצעת                 8.26%

תשואה ממוצעת נטו משכירות            2.76%

רווח מצרפי בניכוי עלויות מימון          414,902 ₪

תשואה על ההון                               32%

תשואה שנתית ממוצעת                    11%

239-coffee-outline.gif

תאמו עכשיו פגישת ייעוץ על כוס קפה בגובה העינים ונבנה גם לכם תוכנית להשקעת נדל״ן חכמה, זריזה ומותאמת אישית 

bottom of page