top of page

פרופיל עסקה

מחיר הנכס על פי אומדן מערכת בינה מלאכותית         1,550,100 ₪

מחיר הנכס לרכישה                                                 1,430,000 ₪

הון עצמי בניכוי הוצאות נלוות                                   620,000 ₪

שיעור המימון (43%)                                                810,000 ₪

סה"כ מחיר רכישה כולל הוצאות נלוות                       1,486,376 ₪ 

משך ההשקעה

שנים

עליית שווי שנתית ממוצעת                  9.55%

תשואה ממוצעת נטו משכירות              3.47%

רווח מצרפי בניכוי עלויות מימון             999,752 ₪

תשואה על ההון                                  148%

תשואה שנתית ממוצעת                       18.5%

5 שנים

עליית שווי שנתית ממוצעת                   5.76%

תשואה ממוצעת נטו משכירות              3.47%

רווח מצרפי בניכוי עלויות מימון             430,366 ₪

תשואה על ההון                                  64%

תשואה שנתית ממוצעת                       13%

3 שנים

עליית שווי שנתית ממוצעת                 8.42%

תשואה ממוצעת נטו משכירות            3.47%

רווח מצרפי בניכוי עלויות מימון           368,159 ₪

תשואה על ההון                               54%

תשואה שנתית ממוצעת                    18%

239-coffee-outline.gif

תאמו עכשיו פגישת ייעוץ על כוס קפה בגובה העינים ונבנה גם לכם תוכנית להשקעת נדל״ן חכמה, זריזה ומותאמת אישית 

בת ים, רחוב יאנוש קורצ׳אק

bottom of page