top of page
Screen Shot 2022-02-14 at 8.37_edited.jp

נשר, רחוב אופקים

פרופיל עסקה

10 שנים

עליית שווי שנתית ממוצעת                  4.23%

תשואה ממוצעת נטו משכירות              3.78%

רווח מצרפי בניכוי עלויות מימון             482,676 ₪

תשואה על ההון                                  158%

תשואה שנתית ממוצעת                       15%

מחיר הנכס על פי אומדן מערכת בינה מלאכותית          868,120 ₪

מחיר הנכס לרכישה                                                 800,000 ₪

הון עצמי בניכוי הוצאות נלוות                                   260,000 ₪

שיעור המימון (67%)                                                540,000 ₪

סה"כ מחיר רכישה כולל הוצאות נלוות                       845,600 ₪ 

משך ההשקעה

5 שנים

עליית שווי שנתית ממוצעת                   4.03%

תשואה ממוצעת נטו משכירות              3.78%

רווח מצרפי בניכוי עלויות מימון             217,899 ₪

תשואה על ההון                                 71%

תשואה שנתית ממוצעת                      14%

3 שנים

עליית שווי שנתית ממוצעת                 4.47%

תשואה ממוצעת נטו משכירות            3.78%

רווח מצרפי בניכוי עלויות מימון          143,289 ₪

תשואה על ההון                               47%

תשואה שנתית ממוצעת                    16%

239-coffee-outline.gif

תאמו עכשיו פגישת ייעוץ על כוס קפה בגובה העינים ונבנה גם לכם תוכנית להשקעת נדל״ן חכמה, זריזה ומותאמת אישית 

bottom of page